[ Jan 2009 ] - Fra 10 km til 21 km på 11 uger - Kvalitet frem for distance!
Uge Dag 1 Dag 2 Dag 3 Total Note
km. Note km. Note km. Note
Uge 13 5 Fartleg 1 km. (ca. 250 m. hurtigt og 250 roligt) 8 tempo 2 km. 10 roligt 23 Opstart mandag 29. marts
Uge 14 5 Fartleg 1 km. (ca. 250 m. hurtigt og 250 roligt) 10 tempo 3 km. 12 roligt 27  
Uge 15 5 Fartleg 2 km. (ca. 500 m. hurtigt og 500 roligt) 10 tempo 3 km. 15 roligt 30  
Uge 16 5 Fartleg 2 km. (ca. 500 m. hurtigt og 500 roligt) 10 tempo 3 km. 15 konkurrencetempo 30  
Uge 17 5 Fartleg 3 km. (ca. 750 m. hurtigt og 750 roligt) 8 tempo 2 km. 12 roligt 25  
Uge 18 5 Fartleg 3 km. (ca. 750 m. hurtigt og 750 roligt) 12 tempo 4 km. 18 roligt 35  
Uge 19 5 2 intervaller á ca. 1 km. 12 tempo 4 km. 18 konkurrencetempo 35  
Uge 20 5 2 intervaller á ca. 1 km. 10 tempo 3 km. 15 roligt 30  
Uge 21 8 3 intervaller á ca. 1 km. 12 tempo 4 km. 20 roligt 40  
Uge 22 8 3 intervaller á ca. 1 km. 12 tempo 4 km. 15 roligt 35  
Uge 23 5 roligt / noget tempo 10 tempo 2-3 km. 21 konkurrencetempo 36 Øresunds broløb
\\ Løbeprogram optimeret af Thomas Svensson <º))))><.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸. ™
Fartleg:       (Forøger konditionen) Distancerne er kun vejledende - her skal det være lidt sjovt, men for fuld skrald - la' være med at lægge ud med for lange distancer.
Fartleg 1 km. (ca. 250 m. hurtigt og 250 roligt) betyder, over en distance på 1 km løbes 250m med fuld fart på, herefter 250m roligt, igen 250m med fuld fart på herfter 250m roligt, til sidst løbes resten af ruten i normalt tempo.
Tempoløb: (Forbedrer hastigheden) Husk at det er hele distancen der tæller - ikke noget med at slappe for meget af før og efter tempodelen.
Tempo 2 km betyder, at af hele distancen skal de 2 km løbes med et forhøjet tempo. F.eks. på 8 km løbes først 3 km i normalt tempo, så 2 km i forhøjet tempo og til sidst 3 km i normalt tempo
Opvarmning: Husk 10-12 min opvarmning før Fartleg, interval og tempoløb - det er virkelig vigtigt at musklerne føles varme.